Cadastru și topografie

Vă oferim o gamă largă de servicii în domeniul cadastrului, intabulării și a măsurătorilor topografice.

Tipuri de servicii:

  • Lucrări de cadastru și intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane și extravilane
  • Dezmembrări, parcelări și/ sau lotizări terenuri aflate în intravilan sau extravilan
  • Comasări și/sau alipiri de parcele
  • Ridicări topografice în vederea executării proiectelor pentru diverse investiții (construcții, amenajări, reconstruire)
  • Trasări construcții și limite de proprietate
  • Lucrări de specialitate în vederea inventarierii unităților administrativ Teritoriale

Acte necesare cadastru si intabulare imobile

Cadastru și intabularea unui teren agricol extravilan

Extras de carte funciară

Înscriere construcție nouă