Proiectare

Tipuri servicii:

Studii de fundamentare şi tehnico-economice

Studii de fezabilitate

Consulting şi engineering

 

Proiecte şi documentaţii pentru investiţii, dezvoltări, modernizări, reabilitări de drumuri şi străzi

Proiectare si documentatii pentru investitii in dezvoltări, modernizări, reabilitări ale cladirilor publice (scoli, gradinite, primarii, centre sociale, etc) sau private (case, ferme, etc)

Studii de prefezabilitate şi fezabilitate, proiecte pentru drumuri şi alimentări cu apa în localităţi urbane si rurale

Expertize tehnice şi verificări în domeniul lucrărilor inginereşti

Lucrări de urmărire a comportamentului în timp a construcţiilor civile şi industriale

Urmărirea realizării lucrărilor în teren, asistenţă tehnică şi economică

Servicii urbanism:

  • Documentatii in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism si a avizelor specifice investitiei
  • Realizarea de Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Zonale si Planuri Urbanistice Generale

Va oferim intregul suport tehnic pentru investitia dumneavoastra!